Verzekeringen voor roerende goederen
(inventaris, glas en kampeerspullen)

Onderstaande verzekeringen zijn  door en voor rekening van Scouting Lucas afgesloten bij/via Meeùs Assurantiën:

** Inventaris/goederen op vaste locatie (in blokhut)

bestaande uit:

  • Inventaris/goederen inclusief kampeeruitrusting
  • Huurdersbelang (vloerbedekking, aanrecht e.d.)

Het polisnummer kan worden opgevraagd bij onze penningmeester

** Glasverzekering blokhut

Het polisnummer kan worden opgevraagd bij onze penningmeester

N.B.

Bij schade dient het herstel plaats te vinden door firma De Glaslijn
tel.  0900-2040444
(24 uur per dag bereikbaar).

 ** Goederen tijdens transport/verblijf (tijdens trekken en kamperen)

    met dekkingsgebied Europa

Het polisnummer kan worden opgevraagd bij onze penningmeester

In geval van nood: Meeùs Hulpdienst 020 – 592 91 10

Voor hulp bij het invullen van de formulieren bij verlies of schade kun je je wenden tot ons Stampij-lid, Hans Henselmans,

tel. 06 – 180 186 10,  e-mail: hans@scoutinglucas.nl

 

Terug naar verzekeringen