Bij Scouting Lucas is de groepsraad de baas. In de groepsraad zitten alle leiders en leidsters van de speltakken, de leden van het groepsbestuur en een vertegenwoordiging van de pivo's en de stam. De groepsraad beslist over alle zaken, die meer dan één speltak aangaan. Ongeveer elke 6 weken is er een vergadering van de groepsraad. Het groepsbestuur komt tussentijds ook 1 of 2 keer bijeen, o.a. om de groepsraad voor te bereiden en zaken te regelen van algemene aard, bijvoorbeeld over de financiën, de subsidie van de gemeente, werving en begeleiding van leiding, het beheer en onderhoud van de blokhut, etc. Daarnaast organiseert het bestuur zo nu en dan een thema-avond.

Sinds 8 oktober 2007 is Scouting Lucas formeel een vereniging (Vereniging Scouting Lucas). De groepsraad is de Algemene Ledenvergadering van de vereniging en het groepsbestuur is het Verenigingsbestuur. De rechtsvorm van een vereniging voor het besturen van een scoutinggroep is de standaardmanier, zoals die door Scouting Nederland sinds 2005 wordt voorgeschreven. Voor de oprichting van de Vereniging opereerde Scouting Lucas onder de vlag van de Stichting Jeugd- en Jongerenbelangen 's-Hertogenbosch-zuid. Deze stichting is bij besluit van 10 januari 2009 geliquideerd.